Dizalice topline

Što su dizalice topline i čemu služe?

Dizalica topline služi za grijanje/hlađenje prostora i pripremu potrošne tople vode i pri tome ostavruje veću uštedu energije i udobnosti u odnosu na konvencionalne metode grijanja.

Toplinske pumpe su vrlo učinkovit ekološki izvor topline, za komercijalnu kao i za stambenu gradnju. Serija Yutaki toplinkse pumpe, moderna je tehnologija za grijanje koja koristi obnovljivu energiju pohranjenu uokolnom zraku. Širok raspon tehničkih rješenja omogućuje korištenje, kako u novim zgradama, tako i u onim kojima je potrebna zamjena starih izvora topline s novima. Inovativni upravljački sustavi omogućuju upravljanje unutarnjim i mobilnim apliacijama s bilo kojeg mjesta na svijetu.

Pri odabiru toplinske pumpe, također imamo i mogućnost klimatizacije u zgradi. Gotovo svi modeli Yutaki imaju funkcije hlađenja. Za precizno usklađivanje2 modela pumpe s određenom zgradom. Hitachi je razvio najsuvremeniji software za odabir koji vam omogućuje analizu troškova ulaganja u odnosu na vaše operativne troškove – čak i prije kupnje jedinice. Izvrsna učinkovitost grijanja, čak pri niskim temperaturama je glavna odlika dizalica topline Split Yutaki.
To je sustav koji je jednostavan te prilagodljiv za instalaciju, samu primjenu te za korištenje i eksploataciju. Možete ga koristiti za Vaše nove objekte, rekonstrukcije postojećih objekata ili rekonstrukcije postojećih (tradicionalnih, manje učinkovitih i nesigurnijih) sustava grijanja.

Dizalice topline zrak/voda predstavljaju najbolji izbor ne samo kod planiranja novih izvora topline, već se zbog svoje fleksibilnosti i prilagodljivosti na postojeće instalacije, često koriste kod zamijene postojećih tradicionalnih sustava grijanja, kojima otkucava tehnološki vijek. Ono što dizalice topline čini jako prhvatljivim za primjenu je i vrlo jednostavna prilagodba na postojeće instalacije na objektu.1

Prednosti u odnosu na tradicionalne sustave grijanja?
  • Grijanje obnovljivim izvorom energije – do 75% toplinske energije uzima se iz okoline. Manji mjesečni /sezonski troškovi.
  • Ekološko grijanje – smanjenje emisija CO2 prema okolini do 60%
  • Grijanje neovisno o nestašici osnovnih pogonskih energenata (ulje/plin) – jedna od glavnih prednosti u budućem razdoblju o čemu treba svakako voditi računa
  • Osigurana mogućnost hlađenja – vrijednost koja garantira potpunu ugodnost tijekom cijele godine s ovim istim sustavom
  • Smanjeni pogonski i troškovi održavanja – koji nisu zanemarivi kako investicijski tako i vremenski tj. ne treba planirati punjenje, servis i smještaj spremnika pogonskih goriva
  • Mogućnost dobivanja novčanih poticaja od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) te jedinica lokalne samouprave (županija, gradovi i općine) koje velikim dijelom sufinanciraju ugradnju sustava obnovljivih izvora energije (dizalice topline zrak/voda) u kućanstvima, što nam govori o značaju dizalice topline u uštedi energije i smanjenju troškova te u zaštiti okoliša.
Sufinaciranje nabave i ugradnje dizalice topline:
Fond za zaštitu okoliša pokreće Javni poziv za sufinanciranje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama te će s 12 milijuna kuna građanima sufinancirati nabavu i ugradnju kotlova na biomasu i dizalica topline.Ovisno o području gdje se kuća nalazi, moguće je dobiti poticaje u rasponu od 40% do 80%, odnosno maksimalno do 35 tisuća kuna s PDV-om za ugradnju sustava na biomasu ili do 45 tisuća kuna s PDV-om za sustave s dizalicom topline.

Inače, troškovi za grijanje u hrvatskim kućanstvima predstavljaju i do 75% ukupnih režijskih troškova. Zamjenom starijih peći učinkovitijim kotlom moguće je uštedjeti na količini ogrjevnih drva, dok je korištenjem dizalice topline moguće smanjiti korištenje električne energije elektrootpornog grijanja i do 4 puta.Za sufinanciranje se mogu prijaviti vlasnici ili suvlasnici obiteljskih kuća koje su zakonite, u kojima je više od 50% površine namijenjeno za stanovanje te imaju najviše 3 stambene jedinice ili građevinsku bruto površinu do 600m2. Postotak sufinanciranja ovisi o lokaciji kuće, pa će tako do 80% moći dobiti stanovnici područja posebne državne skrbi i prve skupine otoka, 60% građani na brdsko planinskom području ili na drugoj skupini otoka, dok će svima ostalima biti na raspolaganju 40% bespovratnih sredstava.

Kako bi se prijavili za sufinanciranje, građani moraju zadovoljavati uvjete poziva i imati svu potrebnu dokumentaciju vezanu uz legalnost i vlasništvo kuće te glavni projekt s potrebnim odobrenjima, suglasnostima i posebnim uvjetima građenja (ukoliko su potrebni) i detaljnim troškovnikom, koji će izraditi ovlašteni inženjer.

Natječaj je otovren od 31. listopada do iskorištenja sredstava odnosno do kraja godine, a o rezultatima prijava će građani biti obaviješteni pismenim putem.

Građani čiji zahtjevi budu potpuni i prihvaćeni, na adresu će odmah dobiti i Odluku o sufinanciranju i Ugovor te imaju rok od 12 mjeseci za ostvarenje svog projekta. U dogovoru s dobavljačem opreme i radova, građani troškove mogu podmiriti u potpunosti i tražiti nadoknadu ili mogu podmiriti samo svoj udio, a Fondu dostaviti Ugovor o ustupanju potraživanja, kako bi udio Fonda bio isplaćen direktno dobavljaču opreme i radova.

Za sve zainteresirane građane naš tim stoji na raspolaganju na fiknsi telefon 021/540-690, bes.telefon 0800/600-100 ili na info@industry-impex.hr te je spreman ponuditi riješenje HITACHI YUTAKI dizalice topline.

021/540-690
0800/600-100
Vrsta troška IZNOS SUFINANCIRANJA
80% 60% 40%
(područja posebne državne skrbi, prva skupina otoka) (brdsko planinska područja, druga skupina otoka) (sva ostala područja)
Izrada glavnog projekta do 4.000 kn do 3.000 kn do 2.000 kn
Provođenje stručnog nadzora do 2.000 kn do 1.500 kn do 1.000 kn
Nabava i ugradnja sustava na biomasu * do 29.000 kn do 21.750 kn do 14.500 kn
Nabava i ugradnja sustava s dizalicom topline * do 39.000 kn do 29.250 kn do 19.500 kn
Maksimalni iznos poticaja za sustav na biomasu do 35.000 kn do 26.250 kn do 17.500 kn
Maksimalni iznos poticaja za sustav s dizalicom topline do 45.000 kn do 33.750 kn do 22.500 kn